حمله با نفربر به فروشگاه در روسیه

یک مرد که قصد خرید مشروبات الکی داشت، پس از آنکه با درهای بسته فرودگاه مواجه شد، یک نفربر را به سرقت برد و با آن ورود فروشگاه را خراب کرد و آنچه می‌خواست را دزدید! لحظات وقوع این اتفاق نادر را در تابناک می‌بینید.

ادامه مطلب

view:21 منبع: تابناک - 4 ماه پیش