حمایت یک میلیون خیر از 200 هزار یتیم

رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: 200 هزار یتیم زیر نظر این نهاد هستند که نزدیک به یک میلیون نفر از بدنه مردم از این افراد حمایت می‌کنند و هر یتیم نزدیک به 250 هزار تومان ماهانه از خیرین دریافت می‌کند.

ادامه مطلب

view:178 منبع: شفاف نیوز - 1 سال پیش