حمایت دانشگاه آزاد از ایده های کار آفرینی

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان گفت: دانشگاه آزاد از ایده های کار آفرینی و اشتغال زا حمایت کافی می کند.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش