حمايت از بخش خصوصی راهكاری جهت برون رفت از مشكلات فعلی

استاندار قم گفت :حمايت از بخش خصوصي راهكاری مطمئن برای برون رفت از مشكلات فعلی است.

ادامه مطلب

view:10 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش