حقایق شوم و تلخ رژیم پهلوی برای نسل امروز گفته شود

آیت الله سعیدی در مراسم آغاز دهه فجر قم: آیت الله سعیدی با اشاره به اینکه پیروی مردم از مقام معظم رهبری مهر ذلتی بر پیشانی طمع‌کاران به انقلاب بود، گفت: حقایق شوم و تلخ رژیم پهلوی برای نسل امروز گفته شود.

ادامه مطلب

view:46 منبع: قم فردا - 10 ماه پیش