حفظ و نگهداری کانال های موثر مالی با ایران تداوم صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی تداوم حمل و نقل دریایی و بیمه حفاظت از شرکت ها در مقابل تحریم های آمریکا

کلیدی ترین بخش این بیانیه در بند هشت ذکر شده است.

ادامه مطلب

view:2 منبع: تابناک - 1 هفته پیش