حفظ انسجام ملی رمز پیروزی در برابر توطئه های دشمنان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه: اگر همه با هم و در کنار هم انسجام و وحدت خود را حفظ کنیم توطئه های شوم دشمنان با شکست روبرو خواهد شد.

ادامه مطلب

view:33 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش