حفاری برای دستیابی به آب های عمیق، غیرعلمی است

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت:اطلاعات در مورد آب های ژرف از لحاظ علمی در کل دنیا محدود است پس نمی توان گفت که تئوری حفاری زمین برای رسیدن به آب درست است .

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش