حضور نماینده فوتسال استان در رقابت های فوتسال کشوری نزاجا

رییس تربیت بدنی ۰۴ امام رضا گفت:تیم مرکز آموزشی ۰۴ امام رضا بیرجند نماینده استان در رقابت های فوتسال کشوری به رقابت می پردازد.

ادامه مطلب

view:55 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش