حضور منصوریان در سپاهان منتفی است

درحالی که بحث سرمربیگری منصوریان در سپاهان مطرح شده اما این موضوع مورد تایید هیئت مدیره این باشگاه نیست.

ادامه مطلب

view:61 منبع: فردا - 9 ماه پیش