حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مرکز مخابرات مالک اشتر تهران

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، شنبه ۲۴ مهرماه با حضور در مرکز مخابرات مالک اشتر اداره کل مخابرات منطقه شش تهران...

ادامه مطلب

view:47 منبع: سیتنا - 1 سال پیش