حضور شهید مدافع حرم دردانشگاه باهنر کرمان

پیکر مطهر شهید مدافع حرم محمدعیسی حسینی بعد از استقبال در فرودگاه کرمان به دانشگاه باهنر کرمان منتقل شد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: باشگاه خبرنگاران - 11 ماه پیش