حضور امام جمعه بجنورد در مزارع گندم

امام جمعه بجنورد برای عرض خداقوت در مزارع گندم خراسان شمالی حضور یافت.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش