حسین ماهینی تا 1400 با پرسپولیس تمدید کرد

حسین ماهینی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس امروز قراردادش را تا سال 1400 با این تیم تمدید کرد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: شریان - 3 ماه پیش