حسین رضازاده عزادار شد

قم فردا:قهرمان پیشین فوق سنگین وزنه برداری جهان و المپیک به سوگ نشست.

ادامه مطلب

view:146 منبع: قم فردا - 1 سال پیش