حسین رضازاده عزادار شد

قم فردا:قهرمان پیشین فوق سنگین وزنه برداری جهان و المپیک به سوگ نشست.

ادامه مطلب

view:55 منبع: قم فردا - 6 ماه پیش