حسین رضازاده عزادار شد

قم فردا:قهرمان پیشین فوق سنگین وزنه برداری جهان و المپیک به سوگ نشست.

ادامه مطلب

view:13 منبع: قم فردا - 2 ماه پیش