حسن عباسی: دولت ناکارآمد است

کارشناس مسائل استراتژیک گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که ناکارآمدی از دولت و نه نظام است.

ادامه مطلب

view:7 منبع: جهان - 1 هفته پیش