حسن عباسی: دولت ناکارآمد است

کارشناس مسائل استراتژیک گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که ناکارآمدی از دولت و نه نظام است.

ادامه مطلب

view:32 منبع: جهان - 6 ماه پیش