حزب الله لبنان : حکم ظالمانه مقامات آل خلیفه علیه رهبر شیعیان جنایت جدیدی برضد مردم پایدار بحرین

گفتنی است که شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین روز یکشنبه از سوی رژیم آل خلیفه و به اتهامات واهی به یک سال حبس و مصادره اموال به میزان ۳ میلیون دینار محکوم شد.

ادامه مطلب

view:115 منبع: آران نیوز - 1 سال پیش