حرام شدن معادل 3 بطری آب برای تولید یک بطری آب معدنی!

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در چرخه تولید بطری آب معدنی به اندازه 3 بطری آب مصرف می‌شود.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش