حذف عابدینی و پاکدامن از مسابقات شمشیربازی گرندپری مکزیک

شمشیربازان اسلحه سابر ایران در مراحل یک هشتم و یک شانزدهم نهایی جام جهانی جایزه بزرگ مکزیک حذف شدند.

ادامه مطلب

view:34 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش