حدود 10 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی شهرستان خمینی‌شهر هستند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خمینی‌شهر گفت:حدود 10 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی شهرستان خمینی‌شهر هستندکه حدود 400 نفر در مراکز شبانه‌روزی معلولان جسمی، معلولان حرکتی، معلولان ذهنی، سرای سالمندان، بیماران اعصاب و روان و... زیر نظر بهزیستی نگهداری می‌شوند.

ادامه مطلب

view:50 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش