حال و روز علی سامره چگونه است؟

علی سامره خطر بزرگی را پشت سر گذاشت و می‌گوید شکر خدا خوب است.

ادامه مطلب

view:31 منبع: برترین ها - 6 ماه پیش