حافظی: پول دو پروژه توسط شهرداری کجا هزینه شده است؟

رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: بارها خواسته شده بود گزارش ها قبل از ارائه به صحن، در اختیار کمیسیون ها قرار گیرد اما این امر محقق نشد، البته اگر قصد ارائه گزارش به صورت صوری دارید به همین روش ادامه دهید.

ادامه مطلب

view:69 منبع: 55 آنلاین - 1 سال پیش