حاشیه نشینی و اعتیاد؛ مشکل اساسی جامعه امروز فرهنگ و اقتصاد را همپای سیاست تغییر ندادیم

استاد دانشگاه گفت: پس از انقلاب متاسفانه فرهنگ و اقتصاد را هم‌پای سیاست به سمت جامعه آرمانی تغییر ندادیم.

ادامه مطلب

view:13 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش