حادثه جزئی برای ناوشکن دماوند

صبح روز گذشته ناوشکن دماوند در هنگام ورود به بندر به علت افزایش سرعت باد و طوفان شدید در دریای خزر، با موج شکن‌ برخورد جزیی داشته است.

ادامه مطلب

view:39 منبع: پارسینه - 9 ماه پیش