حادثه برای کشتی جنگی ایران تعدادی ناپدید شدند عکس

منابع محلی در انزلی از برخورد ناوشکن دماوند با موج شکن این بندر خبر دادند.

ادامه مطلب

view:9 منبع: جنوب نیوز - 1 ماه پیش