حاتمی کیا؛ سربازی که خستگی ندارد!

این سخن از آوینی در مورد حاتمی کیا کفایت می کند که ظهور او را در سینمای انقلاب واقعه ای نظیر انقلاب می داند. هركس سینما را بشناسد و آدم مغرضی هم نباشد، قدر حاتمی كیا را به مثابه یک فیلمساز در خواهد یافت.

ادامه مطلب

view:57 منبع: فردا - 9 ماه پیش