جی تی پی پی، گرفتار بروکراسی های اداری اشتغال فرزندان مسئولان زیر ذره بین استانداری

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه برای اجرای طرح جی تی پی پی در مجتمع پتروشیمی خراسان موافقت های بسیار خوبی اخذ شده است، عنوان کرد: با این وجود، در حال حاضر اجرای این طرح گرفتار بروکراسی های اداری شده است.

ادامه مطلب

view:36 منبع: دانا - 1 سال پیش