جوان خواهرکش به جای قصاص 10سال زندانی می شود به خواهرم سوءظن داشتم

با گذشت حدود 2 سال از این جنایت، محاکمه این جوان در دادگاه کیفری استان البرز برگزار شد و در جریان دادرسی با توجه به گذشت مادرش؛ از قصاص نجات یافت. اما متهم به قتل هفته پیش در برابر قضات شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز ایستاد تا این‌بار از نظر جنبه عمومی جرم محاکمه شود.این جنایت هولناک حدود دو سال پیش در یک آپارتمان در کرج اتفاق افتاد و همسایه‌ها با شنیدن صدای رگبار گلوله‌ها هراسان از خانه‌ها بیرون دویدند و هر دو خواهر را دیدند که بر اثر اصابت گلوله‌ بشدت مجروح شده‌ و کف اتاق افتاده‌اند.

ادامه مطلب

view:12 منبع: عصر ایران - 4 ماه پیش