جوان تهرانی اینبار متفاوت از همه خودش را کشت

مرد جوان تهرانی که قصد داشت به زندگی خود پایان دهد یک روش جدید را خلق کرد.

ادامه مطلب

view:49 منبع: تی نیوز - 8 ماه پیش