جوانی قربانی عکس سلفی شد عکس

جوان ۲۶ساله حین عکاسی سلفی بر اثر بی احتیاطی به داخل آبشار شلماش سقوط کرد.

ادامه مطلب

view:100 منبع: پارسینه - 9 ماه پیش