جوانی قربانی عکس سلفی شد عکس

جوان ۲۶ساله حین عکاسی سلفی بر اثر بی احتیاطی به داخل آبشار شلماش سقوط کرد.

ادامه مطلب

view:126 منبع: پارسینه - 1 سال پیش