جهرم دومین تولید کننده عسل در فارس

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: این شهرستان با تولید ۴۸۳ تن عسل در سال، دومین تولیدکننده عسل در استان فارس است.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش