جهت گیری های سیاسی دولت مانع احقاق حقوق تهرانی ها لزوم توجه دولت در بودجه سال آینده به شهرداری ها یا همان مردم

شهردارآنلاین: عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دولت به تعهدات خود در قبال مدیریت شهری کماکان عمل نکرده است، گفت: از اینکه بگوییم عدم کمک های دولت به مدیریت شهری تهران سیاسی است، پرهیز می کنیم، اما متاسفانه رفتارهای دولت و عمل نکردن به تعهدات خودش نشان از جهت گیری های سیاسی دارد.

ادامه مطلب

view:92 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش