جهاد اسلامی: اقدامات اسرائیل در 'الخان الاحمر' ادامه پاکسازی نژادی در فلسطین است

تسنیم

ادامه مطلب

view:0 منبع: خبرپو - 1 هفته پیش