جهاد اسلامی: اقدامات اسرائیل در 'الخان الاحمر' ادامه پاکسازی نژادی در فلسطین است

تسنیم

ادامه مطلب

view:10 منبع: خبرپو - 2 ماه پیش