جهاد اسلامی: اقدامات اسرائیل در 'الخان الاحمر' ادامه پاکسازی نژادی در فلسطین است

تسنیم

ادامه مطلب

view:17 منبع: خبرپو - 5 ماه پیش