جنس اغتشاش با اعتراض متفاوت است

نماینده ایلام در مجلس با بیان اینکه جنس اعتراض با اغتشاش متفاوت است، گفت:اعتراض به دنبال بهبود وضعیت و اغتشاش به دنبال نا‌امنی و تخریب است.

ادامه مطلب

view:66 منبع: تسنیم - 5 ماه پیش