جنایت به خاطر ۶۰۰ هزار تومان حقوق معوقه

رد جوانی که ۱۲ سال پیش در جریان از دست رفتن پول‌هایش در یک شرکت هرمی دست به جنایت زده بود پس از محاکمه به قصاص محکوم شد. اما خانواده مقتول هنوز برای اجرای حکم اعدام اقدام نکرده‌اند.

ادامه مطلب

view:28 منبع: فردا - 4 ماه پیش