جمهوری آفریقای مرکزی خطرناک‌ترین نقطه جهان در سال 2016

در آخرین بررسی جهانی مشخص شد جمهوری آفریقای مرکزی خطرناک‌ترین نقطه جهان در سال 2016 محسوب می‌شود و می‌بایست تمامی سفرهای ضروری و غیرضروری به آن لغو شود.

ادامه مطلب

view:78 منبع: افکار - 1 سال پیش