جمع آوری تجهیزات غیر مجاز برداشت آب از شبکه آبیاری دز

مدیر امور حراست و حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از جمع آوری تجهیزات غیرمجاز آب در شبکه های آبیاری شمال استان خبر داد.

ادامه مطلب

view:35 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش