جلد نشریه ویک با طرح مشکلات روانی ترامپ عکس

جلد نشریه ویک با اشاره به جنجال‌های کتاب «آتش و خشم، کاخ سفیدِ ترامپ» و مشکلات روانی رئیس جمهور آمریکا؛ آیا ترامپ (برای ریاست جمهوری) نامناسب است؟

ادامه مطلب

view:28 منبع: جنوب نیوز - 3 ماه پیش