جشنواره فیلم های کودکان یک نیاز فرهنگی - پوریا بهرادکیان*

برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری که کودکان و نوجوانان جامعه هدف آن را تشکیل داده باشند، قطعاً امروزه به عنوان یک نیاز است. - برگزاری جشنواره های مخصوص کودکان و نوجوانان می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری فرهنگی برای نسل های بعدی جامعه مورد توجه قرار بگیرد و به همین دلیل، بررسی لزوم برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در ادامه به آن می پردازیم.پس از شکل گیری کانون ... منبع خبر: ایرنا دسته بندی خبر: فرهنگی

ادامه مطلب

view:34 منبع: قطره - 5 ماه پیش