جسد مجهول‌الهویه زلزله كرمانشاه شناسایی شد

مدیركل پزشكی قانونی استان كرمانشاه از شناسایی و تعیین هویت جسد مجهول‌الهویه زلزله كرمانشاه كه متعلق به یك زن بود از طریق تطبیق DNA و آزمایش ژنتیک خبر داد.

ادامه مطلب

view:29 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش