جزییات کشف ۳۴ کانتینر سوخت قاچاق در بندر شهید رجایی

معاون صادرات و ترانزیت گمرک شهیدرجایی، از کشف ۳۴ کانتینر سوخت قاچاق در این بندر با همکاری ماموران گمرک و یگان حفاظت خبر داد.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش