جزییات مبارزه دولت با گرانی در آستانه سال نو

مهر به نقل از سخنگوی دولت از تمهیدات ویژه دولت برای مبارزه با گرانی در آستانه سال نو خبر داد و نوشت: رئیس جمهور به وزرای صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تامین میوه شب عید ماموریت ویژه داده است.

ادامه مطلب

view:24 منبع: خبر انلاین - 6 ماه پیش