جزییات جدید از جنایت هولناک در باغ فردوس کرمانشاه عکس

ساعت 24-بخشش داماد قاتل از سوی دختران مقتول انگیزه جنایت در باغ فردوس کرمانشاه بود. برادران مقتول وقتی از بخشش قاتل باخبر شدند، همسر و سه دختر مقتول را به قتل رساندند.

ادامه مطلب

view:56 منبع: تی نیوز - 9 ماه پیش