جزئیات ورود سازمان بازرسی به کارت‌های‌بازرگانی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دو هیئت بازرسی در حال بررسی موضوع کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف هستند که نتایج بازرسی اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: فرارو - 8 ماه پیش