جزئیات دستگیری ۳ شرور به خاطر قتل وحید مرادی در زندان کرج عکس

شرور معروف تهران که خود به اتهام قتل در زندان به سر می برد در درگیری دسته جمعی در زندان به قتل رسید. قتل وحید مرادی در زندان که به عقاب ایران معروف شده بود هنوز در هاله ای از ابهام می باشد تا کنون سه نفر در جریان قتل وی دستگیر شده اند که یکی از آن ها به نام سعید با یک جسم تیز اقدام به قتل شرور سابقه دار و معروف تهرانی می کند. وحید مرادی در حال فرار از مرز بازرگان و در حالی که در یک روستا مخفی شده بود به خاطر قتل دوستش دستگیر شد و به تهران و به زندان رجایی شهر انتقال داده شد قتل وحید مرادی در زندان وحید مرادی شرور پایتخت که به خاطر قتل دوستش حسین در زندان رجایی شهر بود، عصر دوشنبه ۱۱ تیرماه وحید مرادی همراه چند تن از دوستانش در زمان هواخوری در زندان با زندانی دیگری که سعید نام دارد درگیر می شود و درگیری دسته جمعی در محل هواخوری زندانیان با میانجیگری ماموران و زندانیان پایان می گیرد اما این پایان کار نبود. درگیری این دو گروه در زندان به سالن زندان می کشد که وحید مرادی در این درگیری هدف ضربات چاقوی دست ساز قرار گرفته و به قتل می رسد. قاتل وحید مرادی چه کسی است؟ شامگاه ۱۳ بهمن ...

ادامه مطلب

view:21 منبع: تی نیوز - 4 ماه پیش