جزئیات جدید نمونه‌برداری بازرسان سازمان انرژی اتمی از آزمایشگاه‌های دانشگاه علم و صنعت

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در تشریح جزئیات بازدید و نمونه‌برداری بازرسان آژانس از آزمایشگاه‌های دانشگاه علم و صنعت گفت: این بازدید و نمونه‌برداری در خرداد ماه و به بهانه استفاده از واژه سانتریفیوژ…

ادامه مطلب

view:18 منبع: ویستا - 3 ماه پیش