جزئیات جدید نمونه‌برداری بازرسان آژانس انرژی اتمی از آزمایشگاه‌های دانشگاه علم و صنعت

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی پیش اقدام به بازدید و نمونه‌برداری از برخی از آ‌زمایشگاه‌های دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت کردند. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، در بیان جزئیات بیشتر این بازدید گفت: بازرسان آژانس در خرداد ماه سال جاری در حالی که نقشه آزمایشگاه‌های اساتید دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت را در اختیار داشتند به صورت محرمانه اقدام به بازدید و نمونه‌برداری از برخی از آزمایشگاه‌های اساتید دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت کردند. وی افزود: بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این بهانه که در مقاله یکی از دانشجویان دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت از واژه سانتریفیوژ استفاده شده اقدام به بازرسی و نمونه‌برداری از برخی از آزمایشگاه‌های دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت کردند. عضو بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت با اشاره به مصاحبه رئیس این دانشگاه با یکی از خبرگزاری‌ها درباره این بازدید و نمونه‌برداری اظهار داشت: اینکه رئیس دانشگاه گفته این بازدید و نمونه‌برداری در دوران ریاست وی نبوده وی حدود یک هفته است که حکم ریاستش صادر شده اما از ابتدای سال جاری سرپرست دانشگاه بوده و اینگونه این بازدید و نمونه ‌برداری در زمان سرپرستی وی در دانشگاه صورت گرفته است. وی افزود: رئیس دانشگاه همچنین گفته که در 12 تیر چنین بازرسی انجام نشده این درست است چرا که بازرسی و نمونه‌برداری بازرسان آژانس از آزمایشگاه‌های دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت در خرداد ماه انجام شده است نه در روز 12 تیر. منبع: فارس

ادامه مطلب

view:24 منبع: آنا - 3 ماه پیش