جریمه و محرومیت برای حریف ذوب آهن

کنفدراسیون فوتبال آسیا جریمه و محرومیتی را برای حریف ذوب آهن در جام باشگاه های آسیا در نظر گرفت.

ادامه مطلب

view:96 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش