جرج کلونی، جذاب‌ترین مرد جهان!

گروه فرهنگی: بدون شک هیچ کدام از ما به علم و فرمول ریاضی و حساب و کتاب نیاز نداریم تا بگوئیم که شخصی از نظر ما زیبا و جذاب است یا خیر. به طور مثال، تقریبا بیشتر مردم جهان اعتقاد دارند که در میان مردان، شخصی همانند جرج کلونی یکی از جذاب ترین چهره های جهانی است.

ادامه مطلب

view:92 منبع: بهار نیوز - 1 سال پیش