جذب ۲۰۰۰ دانش‌آموز ابتدایی بازمانده از تحصیل

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وتوسعه مشارکت‌های مردمی گفت: خوشبختانه دردولت یازدهم «تدبیروامید» و با کمک طرح خرید خدمات آموزشی جذب حداکثری دختران بازمانده ازتحصیل در مناطق محروم صورت گرفت.

ادامه مطلب

view:54 منبع: پارسینه - 5 ماه پیش